Şirket Kültürü

İş sağlığı ve güvenliğinin en üst seviyede tutulması ve çalışanlarımızın bu konudaki haklarının korunması,

Şirket içi uyum çalışmalarının titizlikle yürütülmesi her personelimizin Sedi Yapı’nın değerli bir parçası olduğunun farkında olarak ilk günden itibaren yüksek bir sorumluluk bilinci ile çalışması,

İleri teknolojinin yakından takip edilerek yapılan tüm projelere entegre edilmesi,

Gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevremizi gelecek nesillere en temiz ve en sağlıklı şekilde miras bırakabilmek adına çevre koruma bilinci ile hareket ederek, çalışmalarımızın bu hassasiyet ile gerçekleştirilmesi,

Sözünü ettiğimiz bu hususlar Sedi Yapı için uyulması zorunlu kurallar değil, şirketimizin başarı grafiğini her geçen gün arttıracağını düşündüğümüz şirket kültürümüzdür.