İş Güvenliği Politikası

Sedi Yapı İş güvenliği ve İş Sağlığı konusunda tüm yasal yükümlülükleri karşılayacak bir politika benimsemiştir. İş güvenliği konusunda gösterdiğimiz hassasiyet bu konunun yasa ile güvence altına alınmış olmasından kaynaklı değildir.
Sedi Yapının çalışanlarına verdiği önemin sonucunda İş güvenliği konusu bir şirket kültürü olarak işletmemizce benimsenmiştir.
İş güvenliği ve işçi sağlığı politikamızın amaçları şunlardır;

İş kazalarının azaltılması,
İş kazalarının olmadan önce gerekli önlemlerin alınması,
Meslek hastalıklarının önüne geçilmesi,
Sürdürülebilir iş güvenliği yöntemlerinin oluşturulması,
Bu yöntemlerin çalışanlarımızca kolayca uygulanabilir olması,
Üst yönetimin bizzat sahada denetimler yapması ve bu denetimler sonucunda belirlemiş olduğu iş güvenliği risklerini bir taslak olarak yönetim kuruluna sunması.
Sunulan bu taslağın sonucunda İş güvenliği ve işçi sağlığı politikalarının hazırlanarak uygulamaya konmasıdır.