Çevre Politikası

Sedi Yapı, projelerinde koruyucu ve sürdürülebilir çevre politikasını uygular.
Toplumumuz için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduğumuz “çevre” Sedi Yapı için bir kavram olmaktan öte bir yaşam alanıdır. Bu hassasiyetten yola çıkarak yaşam alanlarımızı korumaya ve geliştirmeye özellikle dikkat ederiz.
Sektördeki çalışmalarımızda temel prensibimiz; ürün ve hizmet döngüsünün bir sonucu olan çevre sorumluluğunu da üstlenmektir.
Bu yaklaşımdan yola çıkarak, çalışmalarımızın her aşamasında projelerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.

Sedi Yapı Çevre Politikası

  • Çevre koruma standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde şirketimizin öncelikli prensibi olarak görür ve içtenlikle uygularız.
  • Yapılarımız ile toplum ile doğal çevre arasında bir bağ oluşturmayı hedefleriz.
  • Çevresel başarımızı sürekli arttırmak için çalışmalarımızın tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
  • Çevre ile ilgili riskleri ortaya çıkmadan belirler ve önleriz.
  • Toplumunda çevre bilincinin farkında olması için çevre ile ilgili yaptığımız çalışmaların duyurulmasına özen gösteririz.